Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Vážení občané,

Prohlašujeme, že při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 1. Jsme Zpracovatel a Správce osobních údajů:
  Internet Projekt, s.r.o., Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 230, PSČ 100 00, IČ: 08526541 
 2. GDPR nám zajišťuje zmocněnec:
  MANages, a.s., Praha 9, Stoupající 785/12, 190 00, IČ:28517199
 3. Účely zpracování osobních údajů mají vždy právní základ:
  Zpracování je nezbytné:
  • pro splnění právních povinností pro podnikání v České republice a EU.
  • pro splnění smluv s Vámi.
  • pro účely našich oprávněných zájmů pro splnění právních povinností nebo smluv.
  • pro ochranu životně důležitých zájmů Vaší nebo jiné fyzické osoby,
  • pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
  V některých případech jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.
 4. Dodržujeme Vaše práva:
  • právo získat přístup a kopii svých osobních údajů,
  • právo na opravu nebo doplnění nepřesných osobní údajů, případně na přenositelnost údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů, když nejsou potřebné pro legální účely,
  • právo vznést námitku a stížnost proti našemu zpracování, včetně omezení zpracování,
  • právo kdykoli svůj souhlas snadno odvolat.
  Nikomu nepředáváme Vaše osobní údaje, pokud k tomu nemá zákonný důvod, účel zamezení podvodům nebo veřejný zájem, Informujeme Vás o všech skutečnostech, změnách, opravách, nebezpečích a opatřeních.
 5. Uplatňujeme zásady zpracování:
  Při každodenní práci dodržujeme Zásady správného zpracování osobních údajů:
  • zákonnost, korektnost, transparentnost
  • účelové omezení a přesnost,
  • minimalizace údajů a omezení uložení,
  • integrity a důvěrnosti,
  • jsme odpovědní za soulad s GDPR.
 6. Udržujeme systém zabezpečení:
  Pro ochranu Vašich práv a svobod přijímáme vhodná technická a organizační opatření: Vaše osobní data zpracovávají jen odpovědní pracovníci a zpracovatelé zavázaní k mlčenlivosti. Vaše osobní data šifrujeme a přístup k nim zabezpečujeme hesly a klíči, a zajišťujeme neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů.
  Posuzujeme rizika, testujeme a hodnotíme, a přijímáme preventivní opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpracovaní, které by Vám mohlo způsobit hmotnou nebo nehmotnou újmu.
 7. Podrobnější potvrzení, informace a záznamy jsou k dispozici