Reference

Reference

RWE Net4Gas

Reference

Soustava tranzitních plynovodů NET4GAS zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu pro zahraničí a současně přepravu pro zásobování ČR

RWE Net4Gas home page (Internet Projekt, a.s., reference)

Systém tryGAS

ilustrationPrezentace společnosti obsahuje kromě informací o subjektu i několik on-line aplikací. Vedle cenové kalkulačky přepravy a virtuálního obchodování na tzv. Sekundárním trhu zde uživatel může vstoupit do systému tryGAS, který slouží pro on-line rezervace kapacit (včetně aukcí), přijímání matching a potvrzování nominací, ale i ke stanovení alokací dodávek a odběrů.

Platforma OpenText

Po dohodě s klientem jsme se rozhodli pro implementaci jedné z nejrobustnějších a nejvšestrannějších publikačních platforem CMS OpenText. Technická vyspělost produktu s vysokým počtem originálních prvků (uživatelská rozhraní, proces publikace, způsob práce se šablonami a jejich sdílení, vizuální modelování workflow), unikátní plně vizuální (WYSYWIG) editorské rozhraní, a široké možnosti integrace s produkty třetích stran se záhy ukázaly být pro účely prezentace RWE NET4GAS tou nejlepší volbou.

RWE Net4Gas podstránka (Internet Projekt, a.s., reference)
Home page
Home page
Podstránka
Podstránka
Podstránka 2
Podstránka 2