Reference

Reference

RWE Gas Storage

Reference

Představujeme společnost RWE Gas Storage s.r.o., největšího provozovatele podzemních zásobníků plynu v České republice

RWE Gasstorage home page (Internet Projekt, a.s., reference)

Metody skladování plynu

ilustrationWeb je určen zákazníkům RWE Gas Storage, kterým společnost poskytuje služby uskladnění plynu v podzemním zásobníku plynu (PZP). Seznamuje je např. s možností tzv. "bundlu" (kombinace provozního objemu, těžební a vtláčecí kapacity), ale nabízí jim i další služby spojené se skladováním plynu, např. možnost převodu či přenosu sjednané skladovací kapacity.

OpenText Web Site Management

Stejně jako v případě robustní prezentace pro skupinu RWE i u její dceřinné společnosti spočívala naše dodávka v implementaci osvědčené platformy OpenText (OpenText Web Site Management, dříve RedDot CMS), světové špičky v segmentu Enterprise Content Managementu. Jedině tak jsme měli záruku, že splníme vysoké nároky RWE Gas Storage na uživatelské prostředí, ergonomii, výkon a v neposlední řadě i bezpečnost.

RWE Gasstorage podstránka Projekt, a.s., reference)
Home page Gasnet
Home page Gasnet
Podstránka Gasnet
Podstránka Gasnet
Podstránka 2 Gasnet
Podstránka 2 Gasnet
Home page Gasstorage
Home page Gasstorage
Podstránka Gasstorage
Podstránka Gasstorage
Podstránka 2 Gasstorage
Podstránka 2 Gasstorage