Reference

Reference

Philip Morris

Reference

Pro společnost Philip Morris Slovakia, předního výrobce a prodejce tabákových výrobků, jsme vytvořili unikátní aplikaci pro sběr a vyhodnocení dat o prodejích

Philip Morris home page (Internet Projekt, a.s., reference)

Projekt PMS

ilustrationAplikace PMS byla instalována u cca 80 slovenských velkoobchodů s vazbou na individuální skladový systém. Projekt operuje s obchodními daty, týkajícími se prodeje prestižních značek jako jsou např. Marlboro, L&M nebo Petra. Je rozdělen do dvou částí: na aplikace u dodavatelů dat a aplikace na serveru PMS.

Selekce dat

Námi dodané řešení umožňuje operovat s daty a výsledky prodeje zcela jednoduše a přehledně. Aplikace u dodavatelů slouží klientovi k napojení se na různý prodejní/skladový software a následnou selekci dat. Aplikace na serveru z globální databáze pak vytváří analýzy a prodejní sestavy podle momentálních potřeb firmy..
Projekt byl původně vytvořen pro společnost Philip Morris Česká republika. Upravená verze byla pro úspěch později aplikována i na Slovensku, kde se používá dodnes.

Philip Morris podstránka (Internet Projekt, a.s., reference)
Home page
Home page
Podstránka
Podstránka
Podstránka 2
Podstránka 2