Reference

Reference

MFČR

Reference

Veřejný informační portál Ministerstva financí ČR byl ve své nové podobě spuštěn v květnu 2013. Jde o dílčí výsledek téměř tříletého projektu Optimalizace a upgrade webového portálu MF, jehož cílem bylo modernizovat vybrané online komunikační kanály ministerstva a usnadnit tak koncovým uživatelům orientaci ve stále se zvyšujícím množství obsahu, který publikuje elektronickou formou.

Projekt kromě změny uživatelského rozhraní hlavního informačního portálu zahrnoval především technologický upgrade sjednoceného redakčního prostředí ministerstva, které Zadavatel využívá i pro potřeby resortního intranetu, dále pak modernizaci portálů Spořicích státních dluhopisů, Státní pokladny a dalších. Technologický upgrade neznamenal jen přechod na nové verze již zakoupeného programového vybavení, ale také implementaci a úpravu celé řady dalších modulů, které zajišťují nebo usnadňují správu obsahu napříč velkým počtem interních redaktorů a také správu obsahu v newebových formátech.

MFČR

ilustration Zásadní změnou v rámci výše uvedeného technologického upgradu byla náhrada interního uložiště příloh v newebových formátech moderním řešením, které umožňuje strukturovaně a centrálně ukládat soubory různých formátů. Řešení zajišťuje dodržování jednotné jmenné konvence dokumentů, jejich verzování a archivaci a s využitím propracované databáze štítků je propojuje s webovým obsahem nabízeným návštěvníkovi portálu. Úplná integrace s redakčním prostředím znamená zachování stávajících procesů schvalování obsahu a samozřejmě také jednotnou autorizaci a autentizaci vnitřních uživatelů.

Samostatnou kapitolou celé optimalizace veřejného informačního portálu ministerstva byla migrace obsahu. V průběhu let nejenže došlo k razantnímu nárůstu objemu publikovaného elektronického obsahu, ale změnila se i některá témata a řada nových se objevila. Realizační tým složený z interních i externích odborníků proto připravil zbrusu nový pohled na nabízený obsah, připravil návrh nové informační architektury a navigačních struktur a měsíce pracně migroval desítky tisíc dokumentů z jedné struktury do druhé tak, aby koncovému uživateli, návštěvníkovi portálu, maximálně zjednodušil a zrychlil cestu k požadované informaci.

MFČR v Mediích
Aktuálně
Aktuálně
V mediích
V mediích
Homepage
Homepage