Reference

Reference

Finanční správa

Reference

Finanční správa ČR je instituce, zodpovědná za řízení a spravování daní v zemi, zároveň však vykonává i široké spektrum dalších agend. Její veřejný portál prošel, důsledkem stále se zvyšujících požadavků českých daňových poplatníků, radikální modernizací a nová podoba spatřilo světlo světa v druhé polovině roku 2013. 

FS home page (Internet Projekt,a.s., reference)

Modernizace webu

ilustrationNaším cílem bylo tento web nejen celkově optimalizovat a upgradovat, ale modernizovat jeho vybrané online komunikační kanály. Společný tým expertů z řad dodavatele a zadavatele,  vytvořil zcela nový pohled na nabízený obsah. Vznikla tak nová informační architektura a navigační struktury, které ve výsledku koncovému uživateli jeho každodenní cestu k hledané informaci maximálně zjednodušují a urychlují.

Snadný přístup k informacím

Stránky Finanční správy umožňují návštěvníkům získat okamžitý přístup k veškerým informacím, týkajícím se daní a pojistného. Lze zde však také stáhnout veškeré daňové tiskopisy a dokumenty, nebo třeba rovnou podat daňové přiznání. To vše samozřejmě v elektronické podobě.

 

FS podstránka (Internet Projekt,a.s., reference)
Homepage
Homepage
Novinky
Novinky
Podstránka 2
Podstránka 2