Reference

Reference

ePodpora ČDS

Reference

Pro lepší komunikaci veřejnosti s Českou daňovou správou a k získávání informací z daňového řízení byl vybudován tzv. Daňový portál. ePodpora slouží jako technická podpora veškerých jeho aplikací

ePodpora home page (Internet Projekt, a.s., reference)

ePodpora pro uživatele

ilustrationSlužba podpory pro internetové aplikace České daňové správy je automaticky aktivována v okamžiku, kdy na straně uživatele nastane jakýkoli technický problém. Může se jednat o zobrazení chyby, nastavení prohlížeče Internetu, aplikace JAVA, ActiveX prvků, jindy se potíže mohou týkat např. kvalifikovaného certifikátu. ePodpora nabízí okamžité řešení…

Implementace OpenText

Aby bylo uživatelům možné zaručit, že v případě jakéhokoli problému s aplikacemi Daňového portálu jim služba nabídne rychlou a efektivní technickou podporu, bylo nutné přijít se špičkovým profesionálním řešením, které je spolehlivé na 110%. O tom, že bude naše dodávka spočívat v implementaci mezinárodně ověřeného produktu RedDot (OpenText Web Solution Suite), ceněného zejména pro své nejmodernější technologie a unikátní přístupy k řešení problematiky správy obsahu, proto nepochyboval nikdo z nás.

ePodpora podstránka (Internet Projekt, a.s., reference)
Home page
Home page
Podstránka
Podstránka
Podstránka 2
Podstránka 2