Portál, Intranet, Extranet

Portál, Intranet, Extranet

Portál, Intranet, Extranet

Portál, Intranet, Extranet

Aplikační nebo informační portál, založený na námi dodaných portálových technologiích, zajišťuje hladký chod firmy či instituce stále většímu počtu našich zákazníků.

Vyzkoušejte je i Vy. Implementaci provedeme na klíč, zajistíme integraci jednotlivých aplikací vašeho informačního systému a zefektivníme tak komunikaci a celkovou organizaci práce uvnitř i vně vaší společnosti.

 

Portálová řešení. Už v době založení Internet Projektu bylo naším cílem pracovat s informačními systémy vybudovanými na nejmodernějších internetových technologiích. A to nám vydrželo dodnes.

Proto v našem portfoliu najdete desítky portálových řešení od klasických e-shopů a obchodních platforem B2B, přes specifické firemní intranety, zákaznicky orientované systémy CRM, až po sofistikované multifunkční nebo obsahově rozsáhlé portály.

Máme-li na výběr pustit se do pohodové několikadenní zakázky  nebo vytvořit časově náročný portál, postavený na stovkách obecných či specializovaných informací a podmíněný složitými technologickými požadavky, neváháme sáhnout po druhé variantě.

Za léta praxe již umíme přijít s jednoduchým, byť robustním řešením i těch nejkomplikovanějších požadavků a dokážeme plně integrovat velké množsví aplikací spolu se zavedením efektivního řízení toku informací uvnitř firmy či instituce. Čím náročnější je zadání, tím více nás pak těší výsledný efekt…

vice informací

 

Intranet. Jsme toho názoru, že má-li se firma snažit úspěšně komunikovat se zákazníky, měla by se primárně zaměřit na analýzu své vnitrofiremní komunikace a v případě potřeby se ji snažit rehabilitovat.

Jako vhodný nástroj může posloužit moderní intranet, který v relativně krátkém časovém horizontu dokáže zlepšit vztahy mezi zaměstnanci, zefektivnit organizaci práce a tím i rychleji dosáhnout cílů společnosti.

Námi dodávané projekty jsou postaveny na špickových řešeních OpenText a Sitecore, jež vaší firmě umožní autonomní správu obsahu bez znalosti programování. V případě zájmu je ochotně doplníme o libovolné nadstandardní moduly.

Při stavbě vašeho firemního intranetu vám dáme možnost vybrat si z řady funkcí jako jsou např. publikace interních aktualit, zápisy z jednání, evidence docházky, vnitřní předpisy, rezervační systém zasedacích místností, ale i zábava v podobě her či chatů.

vice informací

 

Extranet, neboli další efektivní řešení sdílení aktuálních informací, je na rozdíl od intranetu zaměřen na větší množství externích subjektů. I jeho prostřednictvím však sdílíte data diskrétní povahy, která nemáte v úmyslu zveřejnit na běžné internetové stránce.

My tyto informace dokážeme profesionálně zabezpečit a zaručit vám, že přístup k nim bude omezen na vámi vybraný okruh obchodních partnerů, distributorů nebo např. V.I.P. zákazníků.

Jako aplikaci pro správu extranetu využíváme špickových řešeních OpenText nebo Sitecore, jejichž funkce upravíme přesně podle vašich požadavků tak, aby pro vás modifikace a aktualizace obsahu byla hračkou.

vice informací

V oblasti Portálových řešení umíme:

 • navrhnout kreativní personalizovaná řešení od malých intranetů po robustní komplikované portály
 • provést detailní analýzu přístupnosti a použitelnosti
 • konsolidovat přístup k informacím z různých zdrojů do jednotného rozhraní
 • zajistit efektivní a bezpečný provoz i uživatelsky velmi vytížených portálů
 • integrovat web prezentaci s ostatními firemní systémy a aplikacemi (ERP, DMS, BPM, ECMS, sociální sítě)
 • poradit si s celou řadou integračních vazeb, které odstraní duplicity v zadávání obsahu
 • nasadit nejnovější portálové technologie zvyšujících kvalitu podnikových procesů
 • efektivně spravovat globální multijazyčné projekty
 • nastavit obsah a vzhled dle individuálních potřeb uživatele
 • umožnit uživateli jednoduchou správu obsahu bez nutnosti technických znalostí
 • profesionálně vyškolit budoucí editory, uživatelskou podporu a administrátory)

Zavedením intranetu firma získá:

 • centrální zdroj informací a dokumentů
 • možnost snadného vyhledávání za pomoci metainformací
 • bezpečnou archivaci vnitropodnikových dat na jediném místě
 • přístup k informacím dostupný 24h denně, 365 dní v roce
 • účinný nástroj pro zefektivnění komunikace zaměstnanců

Co vám přinese zavedení extranetu:

 • rychlou, bezpečnou a spolehlivou komunikaci s obchodními partnery
 • spolehlivý nástroj na poskytování informací dodavatelům, popř. klientům
 • zrychlení toku informací mezi vaší firmou a vybranými subjekty 
 • zefektivnění organizace práce
 • úsporu nákladů a lidských zdrojů
 • odbourání zastaralých byrokratických modelů
 • zisk konkurenční výhody